پايگاه خبري تحليلي
مرجع اخبار فارسي


حسين بعثتي متخصص فني خودرو در تشريح راهكار‌هاي موءثر در كاهش و در دست گرفتن مصرف بنزين اظهار كرد: يكي از مولفه‌هاي بسيار تعيين كننده در كاهش يا اين كه افزايش مصرف بنزين به اندازه سرعت ماشين معطوف مي گردد و به واقع در رخ رعايت سرعت اصولي مي‌توان تا حدود بسياري مصرف بنزين را كاهش داد .

مرجع اخبار رسمي

وي افزود: بطور مثال در حالتي كه خودرويي با سرعت ۸۰ كيلومتر در ساعت حركت كند، مقدار مصرف آن در مقايسه با سرعت ۱۱۰ تا ۱۲۰ كيلومتر در ساعت به اندازه قابل توجهي كمتر مي‌شود و با اين سرعت (۸۰ كيلومتر)، راننده قدرتمند خواهد بود ۲۰ كيلومتر بيشتر، ارتفاع فاصله جاده‌اي را طي نمايد .

اين كارشناس فني اتومبيل گفت: اين عادت به اشتباه در بعضا از افكار و ذهن ها همگاني جا افتاده كه خودروي سرد، پيش از تكان مي‌بايد چند دقيقه درجا كار كند كه به واقع اين ذهنيت اشتباه مي باشد و در خودرو‌هاي قديمي، اندازه كاركرد درجاي ماشين پيش از حركت، نهايتا تا يك دقيقه كافي مي باشد و در خودرو‌هاي جديد، اساسا كاركرد درجاي ماشين نياز نميباشد و آنچه كه بايد رعايت شود معطوف به اين امر مي‌شود كه در دقايق ابتدايي نبايد اتومبيل با سرعت بالا حركت نمايد .

وي افزود: تغييرات ناگهاني سرعت خودرو، يك عدد ديگر از موردها اثر گذار در افزايش ضريب مصرف بنزين به شمار مي‌رود و رانندگان مي‌بايد چه بسا المقدور از حركت‌هاي ناگهاني اين چنيني اجتناب كنند .

كارشناس فني اتومبيل تصريح كرد: تنظيم باد چرخ‌ها يكي ديگر از مواقعي هست كه در بهينه سازي مصرف بنزين، نقش موثري ايفاء مي‌كند و در دست گرفتن باد چرخ‌ها بصورت مقطعي و در بازه‌هاي وقتي ميان مدت، حساس اضطراري به شمار مي رود .

او افزود: ترمز‌هاي ناگهاني و به تبع آن شتاب‌هاي ناگهاني، يكي ديگر از مولفه‌هاي تاثيرگذار در تشديد مصرف بنزين محسوب مي‌شود، بطور نمونه پيش از رسيدن به سرعت گير (در ارتباط با محور‌هايي كه راننده خودرو به مسير آشنا است) مي‌بايد جنبش اتومبيل بصورتي برنامه ريزي شود كه سرعت ماشين بصورت آهسته و تدريجي كاهش پيدا نمايد و به واقع رعايت همين نكات و موردها به ظواهر پيش پا افتاده، نقش قابل توجهي در كنترل مصرف بنزين خواهد داشت .

بعثتي در ادامه ابلاغ كرد: حتي المقدور از زير آوردن شيشه‌هاي اتومبيل در هنگام حركت اتومبيل اجتناب شود، زيرا اين دستور و يا قرار دادن بار و اثاثيه بر روي باربند در مسافت‌هاي طولاني، مقاومت خودرو در برابر باد را افزايش مي‌دهد و رهايي از اين فشار، با فشار هر چه اكثر به موتور خودرو و به تبع آن مصرف فزاينده‌تر بنزين همپا خواهد بود .

اين كارشناس فني خودرو در ادامه گفت: اعتنا در تحت بودن ترمز دستي در هنگام حركت، يك عدد ديگر از مواقعي ميباشد كه در صورت عدم رعايت آن، مصرف بنزين به ميزان قابل توجهي ارتقا مي‌يابد، زيرا چرخ‌هاي اتومبيل در صورت بالا بودن ترمز دستي درگير مي باشد و به تبع، در اين شرايط، فشار هر چه عمده به موتور وارد ميشود و به تبع آن، بنزين هر چه بيشتري براي جنبش اتومبيل سوخت خواهد شد .

وي افزود: عدم گازدادن غير حتمي در مسافت‌هاي سربالايي، به كار گيري از لاستيك‌هاي راديال براي اصطحكاك كمتر ميان تاير و جاده و در اختيار گرفتن و محاسبه ترمز‌هاي خودرو بصورت دوره‌اي از ديگر دست اندركاران موثر در در اختيار گرفتن مصرف بنزين به شمار مي رود .

بعثتي گفت:كنترل كاركرد درست موتور ماشين و تهيه موتور از ديگر مواقعي هست كه نقش دوچندان زياد گزينش كننده‌اي در مصرف استاندارد و متعارف بنزين ايفاء مينمايد و مي‌بايد اين فرمان از سوي مالكان ماشين بصورتي منظم و دقيق پيگيري شود .

از
مصرف اصولي بنزين تا كاهش هزينه خانوار‌ها
فارغ از مزايايي همچون كنترل آلايندگي هوا (با كاهش مصرف بنزين)، كمك به اقتصاد كشور در مرحله كلان، از نمونه موارد ديگري است كه با مصرف با صرفه اين فرآورده استراتژيك درميان برهه زماني و بلند بازه زماني حاصل خواهد شد .

از ديگر سو مصرف در اختيار گرفتن شده بنزين، نقش بسزايي در كاهش هزينه خانوار‌ها ايفاء مي‌كند و به واقع رئيس مصرف بنزين در تسهيل رئيس هزينه‌هاي اقتصادي خانوار‌ها، تاثير گذار خواهد بود .

اميد آن مي‌رود با فرهنگ سازي، اطلاع رساني و دور انديشي بخشيِ عمومي و فراگير، مقدار مصرف بنزين در مملكت با كاهش هر چه بيشتري همپا شود كه صد رد صد به وقوع پيوستن اين امر، در سطحي فراگير، در تامين شايسته‌تر منافع اقتصادي كشور، موءثر خواهد بود .

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/11/8  ] [ ۰۹ ] [ paeishgar ] [ ]

به گزارش خبر نگار مهر، طرح استيضاح علي لاريجاني مديريت مجلس شوراي اسلامي نثار هيئت رئيسه شد .

نوشته
كامل درخواست استيضاح علي لاريجاني به شرح زير است:
سر گروهي
محترم كميسيون بنا كردن آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
همان جور كه مي دانيد شوراي با شخصيت نگهبان طي نامه‌هاي شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ (پيوست يك و دو) اصلاحات اعمال گرديده در نشست سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي جهت رفع خطاها آن شورا را در خصوص ثبت لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي نبرد با جرائم اداره يافته فراملي و اصلاح قانون پيكار با پولشويي را كافي ندانسته و همچنان اين مصوبات را بر خلاف بند ۲

پايگاه خبري و تحليلي

مرجع اخبار رسمي

اصل ۱۱۰ ضابطه كليدي اعلام كرده است .

متعاقب آن، سر كردگي با شخصيت مجلس شوراي اسلامي طي مكاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به مورخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را كه قضيه اختلال شوراي نگهبان بوده مي‌باشد فارغ از ارجاع به كميسيون و متعاقباً طرح در صحن علني رأساً و مستقيماً و سواي اطلاع مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ميكند .
(پيوست ۳)
مالامال آشكار مي باشد كه به نسبت دادن اصل ۱۱۲ قانون كليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتي در خصوص مصوبات مجلس تصميم مي گيرد كه مجلس (نه سر گروهي آن) با در لحاظ به چنگ آوردن مصلحت نظام نظر شوراي با شخصيت نگهبان را تأمين نكند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئين‌نامه داخلي مجلس، اگر مصوبات مجلس وافي ايده ها شوراي نگهبان نباشد دوباره در مجلس مطرح مي گردد و در صورتي كه مجلس با در نظر به چنگ آوردن نگهداري مصلحت نظام همچنان بر رأي خويش باقي باشد مجلس مصوبه ذكر شده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مينمايد .

تصديق مي‌فرمائيد كه اقدام سر گروهي متشخص مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذكر به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون جري تشريفات قانوني يعني طرح در صحن علني و پافشاري مجلس به مصوبه خويش خلاف واضح اصل ۱۱۲ ضابطه اصلي و ماده ۲۰۰ آئين‌نامه داخلي مجلس و ناقض سوگندي ميباشد كه

پايگاه خبري و تحليلي

برابر ماده ۱۶ آئين‌نامه به معبود توانا متعال در برابر قرآن كريم و مهربان ياد كرده ميباشد .

امتیاز:
بازدید: 14
برچسب:
:
[ 1397/9/7  ] [ ۰۶ ] [ paeishgar ] [ ]

مدير برهان كمپاني پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: مردمان مطمئن باشند بنزين، نفت سپيد و نفت گاز به اندازه كافي در حيطه وجود داراست و در رخ نياز جايگاه‌هاي سيار شروع به كار خواهند كرد .

موسوي خواه مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به پاياني موقعيت تامين سوخت در مناطق زمين‌لرزه زده گفت: از همدان و لرستان نفت سپيد

مرجع اخباررسمي

پايگاه خبري و تحليلي

بارگيري و به سوي استان كرمانشاه در اكنون جنبش مي‌باشد .

او افزود: مردمان مطمئن باشند بنزين، نفت سپيد و نفت گاز به مقدار كافي در حوزه‌ وجود داراست و در رخ نياز جايگاه‌هاي سيار شروع به كار خواهند كرد .

 

معاون عمليات سازمان امداد و نجات خاطرنشان كرد: دبيركل و رييس سازمان امداد و نجات صبح امروز براي بررسي نحوه امدادرساني عازم كرمانشاه شده‌اند. .همچنين  مركز امداد هوايي هلال احمر ۵ فروند بالگرد را جهت ارائه خدمات در مناطق بصورت آماده باش قرار داده است.

امتیاز:
بازدید: 14
برچسب:
:
[ 1397/9/5  ] [ ۰۵ ] [ paeishgar ] [ ]

رئيس دانش گاه خوارزمي "مهندسي معكوس" را راهكاري براي عبور از تحريم‌ها تيتر كرد .

عزيزالله حبيبي (رئيس دانشكده خوارزمي) در گفت‌وگو با خبر نگار ايلنا، به ارائه راهكارهايي براي عبور از تحريم‌ها پرداخت و گفت: تحريم‌ها موضوع جديدي در نظام ما پس از انقلاب نيست، به استدلال اين‌كه در مقاطع متعدد طي ۴۰ سال قبل مدام مشمول تحريم بوده‌ايم، اگر چه اندازه تحريم‌ها گوناگون بوده، پايگاه خبري و تحليلي

مرجع اخبار رسمي

اما در مجموع چيز جديدي نمي‌باشد .

او ادامه داد: مردم و مسئولان در مقابله با تحريم‌ها در سال‌هاي قبل به نيكي جنبش كردند و همسو بودند، ولي به حيث مي‌آيد؛ سال جاري شاهد بعضا ناهماهنگي‌ها بين برخي افراد، تشكل‌ها، گروه‌ها و سازمانهاي اقتصادي هستيم كه متاسفانه به مساله دامن زده‌اند . به نظرم اين موضوع در بعد از آن ملي آسيب پذير مي‌باشد و در يك سري ماه قبل شواهدش را هم ديده‌ايم، از همين رو بايستي تصحيح شود .

حبيبي با تاكيد بر اين كه افراد نبايد زياده‌خواه باشند، گفت: به افراد پيشنهاد شود به يك چارچوب اقتصادي منطقي قانع باشند و زياده‌خواهي نكنند و بر مبناي ضابطه تكان كنند، چون يك مورد فرهنگي و اجتماعي در سطح جامعه مي‌باشد و در اين فيس قاعدتا زمينه تحريم تا حدي حل خواهد شد .

مدير كالج خوارزمي در خصوص رويا رويي با تحريم‌ها گفت: اينجانب تاءمل مي كنم در صورتي‌كه همه بخش هاي اصلي نظام و ارگان هاي متعدد در جهت خوداتكايي تكان كنند، مي‌توان به نتايج موثري دست يافت، كما اين‌كه اقتصاد مقاومتي همواره شعار ما بوده و در سال‌هاي آتي نيز مي تواند محور عملقرارب.

او به نقش دانشگاهيان در مسئله بومي‌سازي تكنولوژي اشاره كرد و گفت: فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، اساتيد دانشكده و مركز ها پژوهشي در اين خصوص بايستي به نسبت گذشته ايفاي نقش كنند، زيرا از شيوه بومي‌سازي فناوري و تكنولوژي قابليت اين وجود دارااست كه صنعت هاي ما سرپا بايستند، اما برايرسيدن پايشگر نيوز

به اين نقطه مي بايست چندين سالي را طي كنيم و دست به دست نيز بدهيم .

حبيبي بيان كرد: دانشگاه‌ها در اين مورد ميتوانند براي كل جامعه راهگشا باشند، ولي در ارتباط با مسائل اقتصادي باطن دانش كده حقيقت اين هست كه عدم تحقق ميزان دارايي به كارهاي روان و توسعه و گسترش زيرساخت‌ها زخم ميزند . ما عملكرد كرديم براي رفع نواقص، كاستي‌ها، توسعه زيرساخت‌ها و تجهيزات دانشگاهي قدم برداريم، البته حتي ۵۰ درصد نيز به اهدافمان نرسيده‌ايم و اين وضعيتي مي‌باشد كه ما الان با آن دست و پنجه قابل انعطاف ميكنيم . اميد‌است‌ با اختصاص ميزان دارايي مطلوب به وسيله دولت اين مورد كمي كاهش پيدا كند و دست كم كارهاي روان ما به خير پيش برود .

او با اشاره به راهكارهايش در قضيه خويش اتكايي گفت: صنعت بايستي مشكلاتش را به دانش گاه معرفي كند و دانشگاه‌ها كارهاي تحقيقاتي‌شان را در راستاي آنها انجام دهند . يعني ما بايستي بتوانيم در راستاي تربيت دانش جو چكيده از معضلات صنعت و تكنولوژي را نيز زودهنگام حل كنيم . براي عبور از بحران طرق ديگري هم وجود دارااست مانند كاهش هزينه‌ها كه پيش‌تر عنوان گرديده بود، ولي تاثيرش خيلي شگرف و موءثر نميباشد و در دستگاه‌هاي ديگر كه مي دانيم اتلاف منابع دارند، تاثيرگذاري بيشتري دارد . به تيتر مثال در زيرساخت‌هاي شهري گاهي زمان ها احتمال دارد بتوان پروژه‌ها را ارزان‌تر اجرا كرد .

مدير دانش كده خوارزمي همچنين "مهندسي معكوس" را به عنوان راهكاري براي عبور از تحريم‌ها برشمرد و گفت: عبور از چالش قادر است از نحوه مهندسي معكوس باشد، چرا كه زودبازده مي‌باشد . مهندسي معكوس در واقع يك نوع كپي‌برداري از تكنولوژي‌هاست . ما پيشتر هم در خيلي از موارد اين كار را كرده بوديم و از طرز مهندسي معكوس به نتايج نيكي دست يافتيم .از شيوه مهندسي معكوس مي‌توان مورد ها را شناسايي و طراحي مجدد كرد و در پايان به تراز ايجاد رساند . در شراي بخواهيم بومي‌سازي كنيم مي‌توان به عبارتي تكنولوژي را تغيير تحول داد، تصحيح كرد تا صفر و صد آن فعاليت بومي شود .

امتیاز:
بازدید: 14
برچسب:
:
[ 1397/9/5  ] [ ۰۵ ] [ paeishgar ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب