پايگاه خبري تحليلي
مرجع اخبار فارسي

تهران- ايرنا- موضع گيري اخير چهره هاي شاخص اصولگرا در خصوص انتخابات دوازدهم رياست جمهوري، همچنان اجماع و رخداد حيث را هدفي به دور از دسترس براي اين جريان نشان مي دهد . اين در حالي ميباشد كه بازانديشي در رفتارهاي سياسي اكنون قضيه تمركز طيف هايي از اصلاح طلبان قرار گرفته است .
به گزارش گروه تحليل، تعبيروتفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، بخش مهمي از تحركات سياسي احزاب و تشكل ها طي ماه هاي اخير با نيم نگاهي به همه پرسي مجلس شوراي اسلامي در سال 98 رخ گرفته است . ولي چهره هاي سياسي نيز ميباشند كه گويا از هم حال براي همه پرسي رياست جمهوري 1400 خويش را مهيا مي سازند .
اين در حالي ميباشد كه برخي جريان ها بحث و حيث در موضوع تجربه هاي گذشته، مسايل ماهوي و سياست هاي حزبي را مدنظر دارا‌هستند . گروهي هم يك قدم جلوترند و روي بسط تشكيلاتي، كار هاي استاني و حتي ليست هاي انتخاباتي كار مي كنند .
درصورتي كه چه از ديد بعضي ناظران ورود زودهنگام به مباحث و فعاليت هاي انتخاباتي از سوي جريان هاي سياسي، مي تواند زخم زا باشد ولي يك عدد از مهم ترين كاركردهاي احزاب عمل مستمر سياسي، كادرسازي، يادگرفتن نيروهاي پيش كسوت و . . . است كه همواره با مباحث انتخاباتي گره خورده هست . به عبارتي انتخابات و رقابت دموكراتيك براي كسب قدرت، فلسفه وجودي احزاب را تشكيل مي دهد و زيرا محركي تشكل هاي سياسي را به كنش وا مي داراست .
زماني همه پرسي مي تواند كاركردهاي حزبي را مختل كند كه تمركز بيش از ميزان به مقوله رقابت سياسي، مانع از تحقق ديگر كارويژه هاي حساس احزاب در دستور فراگيري سياسي، مطالبه گري سازنده، كادرسازي و . . . شود .
با اين تفاسير نمي توان كليه احزاب و جريان هاي سياسي مرزو بوم را مشمول وارد شدگان به رقابت هاي زودهنگام انتخاباتي دانست . با اين اكنون همه تشكل هاي سياسي، همه پرسي مجلس و رياست جمهوري آينده را به تيتر مهمترين اتفاق افتاد اين حوزه پيش رو دارند .
مجموعه تحليل، تعبير و پژوهش هاي خبري ايرنا در نظر داراست از اين پس در قالب گزارش هاي هفتگي جديد ترين خبر ها و نظارت هاي داراي ارتباط با فعاليت هاي همه پرسي محور تشكل هاي سياسي را قضيه واكاوي و محاسبه قرار دهد .

**
اصولگرايان و باز نيز مسائل ساخت تشكلي واحد چندماهي است در بدنه اصولگرايي تحركاتي براي ساخت تشكلي واحد به جريان افتاده مي باشد . اصولگرايان پس از باخت در انتخابات نيم دهه اخير يك بار ديگر به تاءمل توليد سازوكاري افتاده اند تا از تشتتي كه سال ها است بلاي جان اين جريان شده نجات يابند .
«شوراي وحدت» تيتر تشكلي هست كه يكسري زماني هست اصولگرايان در قضيه چند و زيرا تاسيس آن با يكديگر مصاحبه و نيز انديشي مي نمايند . تجربه ناموفق «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب» موسوم به «جمنا» در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته، اصولگرايان را به تامل توليد مكانيسم كارآمدتر و موثري انداخته هست .
جمنا نتوانست في مابين احزاب و طيف هاي متفاوت اصولگرايي جايگاه منشا را به دست آورد . سرانجام، كار هاي سياسي جمنا در آستانه برگزاري همه پرسي رياست جمهوري 1396، به آنچه مطلوب تشكيل دهندگان اين تشكل بود نيانجاميد .

 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


«حزب موتلفه اسلامي» به عنوان كهن ترين تشكل سياسي اصولگرايان، از آغاز به صورت جدا از هم و غيرهماهنگ با جمنا نامزد خويش را معرفي كرد . «سيد مصطفي ميرسليم» نامزد موتلفه حاضر نشد در حمايت از «سيد ابراهيم رييسي» نامزد كليدي اصولگرايان از گود رقابت هاي انتخاباتي كنار رود . رييسي نيز به عنوان نامزد نهايي جمنا، هيچ گاه ملازمت خويش را با هيچ تشكل سياسي تاييد نكرد و تا نقطه پايان رقابت انتخاباتي تاكيد مي كرد كه متعلق به حزب و گروهي نمي‌باشد . «محمدباقر قاليباف» ديگر نامزد اصولگرا كه سواي تاييد پاياني جمنا اعلام نامزدي كرده بود، به چهره شخصي به نفع رييسي از نامزدي انصراف داد .
بروز اختلاف لحاظ در موضع‌ها اين روزهاي رييسي و مشاور قاليباف در زمينه پشت پرده هاي حاشيه گيري شهردار سابق پايتخت از رقابت انتخاباتي سال 96، گوياي بي تاثيري جمنا در فرآيند يك صدايي اصولگرايان در همه پرسي پيشين مي‌باشد .
يك سال از انتخابات مي گذرد و اكنون فيس هاي اصولگرا از بحران هاي جانور بر سر منش تحقق كارويژه هاي جمنا در انتخابات قبل سخن مي گويند؛ از باندهاي متصل به گنج و قدرتي كه تصميمات اين تشكل را ذيل تاثير قرار مي اعطا كرد تا پارادوكس هاي سياسي يعني احزابي كه از سويي غيروابسته و بيرون از سازوكارهاي جمعي فعاليت مي كردند و از سويي ديگر با جمنا اعلام ملازمت مي كردند تا هم از مواهب همراهي با اصولگرايان فايده ببرند و نيز صورت جداگانه خود را مراقبت كنند .

 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


«حسن بيادي» فعال سياسي اصولگرا به طراوت در گفت و گو با رسانه ها از باندهاي گنج و قدرتي صحبت گفته كه تصميمات جمعي اصولگرايان را شكل مي داد . «ناصر ايماني» فعال سياسي اصولگرا نيز از تاثير جنبش ها و موضع‌ها «جبهه پايداري» بر تصميمات جمعي اصولگرا چنين نفد كرد كه «وزن‌كشي‌ها منطقي نبود؛ يعني برخي طيف‌هاي اصولگرا عملا نقشي را ايفا كردند كه خيلي بخش اعظم از وزنشان بود .»
با اين هم اكنون رخ هاي تشكل اصولگرايي در روزهاي نخست مهرماه امسال گرد نيز آمدند تا جهت دست يابي به وحدت، طرحي نو دراندازند . اين روزها رخ هاي شاخص اصولگرايي با برگزاري جلسات منظم هفتگي به دنبال توده كردن طيف هاي متفاوت اين جريان زير لواي شوراي وحدت هستند .
درحالي كه تحليلگران شوراي اتحاد را تشكلي موازي با جمنا خوانده و تكرار تجربه جمنا را براي شوراي يك صدايي دور از ذهن نمي دانند، رخ هاي اصولگرا از تفاوت هاي ماهوي اين دو تشكل حرف مي گويند .
«مهدي چمران» فعال سياسي اصولگرا، كاركرد متعدد اين دو تشكل را توجيهي بر كار به طور همزمان هر دوي آن‌ها مي داند . به گفته چمران، كاركرد شوراي وحدت، مشورتي مي باشد و سياست هاي كلي را تدوين خواهد كرد و جمنا به عنوان بازوي اجرايي سياست هاي شورا را عملياتي خواهد كرد .
با اين حال، جمنا اين روز ها پايين نظر رييسي و به دور از تاثيرپذيري از شوراي وحدت عمل هاي مقدماتي انتخاباتي خويش را دنبال مي كند . « سيدمحمدرضا ميرتاج الديني» عضو جمنا در پاسخ به خبرهايي مبني بر تعيين فهرست 150 نفره اين تشكل براي انتخابات آينده مجلس گفت: جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي كار مقدماتي براي همه پرسي مجلس را استارت كرده است . ارگانيك است كانديداهاي مطرح جريان انقلابي را در استان هاي مختلف شناسايي نمايد تا بتواند مقدمات همگرايي و تهيه و تنظيم ليست را انجام دهد . كارهاي مقدماتي اين فعاليت استارت شده، اما هنوز به مرحله برنامه هايي كه بايد داشته باشند نرسيده است .
اين در حالي مي‌باشد كه از هم اكنون سازجدايي برخي تشكل ها از جريان موفق اصولگرايي به گوش مي رسد . ميرسليم عضو موتلفه يك روز پس از برگزاري كنگره حزبي خود در 16 آذر ماه در اعلام كرد و گو با يك عدد از رسانه هاي داخلي اظهار داشت: ما به طبع ليست حزبي تهيه و تنظيم خواهيم كرد و به اطلاع مردمان خوا‌هيم رساند . 200 دفتري كه در مرزوبوم داريم بدون شغل نيستند . اينها در ارتفاع سال مشغول بررسي اشخاص سرشناسي‌ هستند كه قابليت‌هاي خوبي دارند . ما حتما ليست حزبي تهيه و تنظيم خوا‌هيم كرد و به اطلاع مردمان خوا هيم رساند .
قاليباف نيز پيش از اين با شيوه اندازي دعوا هايي در زمينه «نواصولگرايي» و نفد از جمنا، راه و روش خود را از اصولگرايان قطع كرده مي‌باشد . در مرامنامه نواصولگرايي كه اواخر تابستان از سوي «جمعيت پيشرفت و عدالت» تهيه شده، نواصولگرايي فرايندي «در حال شدن» معرفي شده كه چه اصول‌گرايان بخواهند و چه نخواهند، رقم زده خواهد شد تا با جذب « جوانان انقلابي» و كار «دلسوزانه، فعالانه و اميدوارانه» آن‌ها از رسيدن به «وضع نامعلوم» دوري كند و بازدارنده از تكرار تجربه «هزينه‌هاي غيرقابل جبران پيشين و حال» شود .

**
پاراگراف تحريم همه پرسي در ميان تصحيح طلبان جايي ندارد اصولگرايان همت مي نمايند به خاطر چالش هاي كنوني سرزمين و خلل ها دولت در تحقق وعده هاي انتخاباتي، تصميم تصحيح طلبان در حمايت از شيخ در انتخابات رياست جمهوري را زير سوال ببرند و با اين تاكتيك تصحيح طلبان و اعتداليون را تضعيف كنند . در اين راستا حتي برخي اصولگرايان با تفسيرهايي دور از ذهن از اظهارنظر صورت هاي اصلاح طلب، پاراگراف هايي چون «عبور از روحاني» يا «تحريم انتخابات» را استنباط مي نمايند .
در هفته هاي قبل تصحيح طلبان كوشيده اند انتساب اين ايده ها به خود را رد نمايند و از آرزو به تداوم جريان اصلاح طلبي و ضرورت بقا و كار اين جريان براي حفاظت از مرزو بوم و منافع ملي بگويند .
به اين ترتيب ميباشد كه «شهيندخت مولاوردي» موكدا پاراگراف عبور از روحاني را رد كرده است . «عبدالله ناصري» تاكيد كرده به رغم اينكه اقتدارگرايان مي خواهند تصحيح طلبان را به قهر بكشانند و از حاكميت خارج كنند، اما اصلاح طلبان تاكنون هيچ زمان كلام از خروج از حاكميت نكرده اند و تحريم انتخابات در مذاكره تصحيح طلبي جايي ندارد . همچنين «اشرف بروجردي» صراحتا تاكيد كرده كه راهكار اصولگرايان قهر با صندوق هاي راي نمي باشد .
«صادق خرازي» دبير كل حزب «نداي ايرانيان» نيز يكسري روز پيش در كنگره سراسري اين حزب تاكيد كرد: به رغم همه خلل ها فراواني كه در سرزمين ميباشد آنچه كه فرهنگ وتمدن فريبكاري و پوپوليسم مي باشد و دوباره دارد در اين ميهن ريشه مي‌‌دواند، كنش‌‌‌گران سياسي هوشمندانه تجربه سال 84 را تكرار نخواهند كرد كه نتيجه‌‌اش آن جهود و آن دغدغه گرانقدر و هدر رفتن سرمايه‌‌هاي ملي مردمان و استعدادهاي كشور شود .
«عباس عبدي» صرفا روش پيش روي كشور ايران را انجام اصلاحات قدم به قدم و رو به جلو عنوان كرده هست . ديگر رخ هاي شاخص تصحيح طلبي زيرا «مصطفي تاجزاده» هم از لزوم دوام جريان اصلاح طلبي ولو بدون پرچمداري صورت هاي اصلاح طلبي كنوني حرف رانده تا با حضور در ساختار قدرت، ميهن را در مسيري معقول سوق دهي كنند . «اسماعيل گرامي مقدم» سخنگوي حزب اعتماد ملي نيز با رد گزاره قهر اصلاح طلبان با انتخابات، بر لزوم سود گيري از دست كم دريچه ها براي دوري از به قدرت رسيدن تندروها تاكيد كرده ميباشد .
در همين حال، تصحيح طلبان هم اين روز ها سازوكار جمعي خود زير لواي «شوراي سياستگذاري تصحيح طلبان» را زير حيث دارند و گاهي نقدهاي دورازشوخي به آن مطرح مي كنند، البته آنچه داراي اهميت به لحاظ مي رسد اين كه دست قليل تشكل جمعي اصلاح طلبان در مباحث انتخاباتي در سال هاي پيشين كاملا برنده كار كرده است . وارد كردن نمايندگان فهرست آرزو به مجلس شوراي اسلامي و موفقيت فهرست اصلاح طلبان به شوراي شهر –هرچند نقدها و ابهامات جدي در قضيه آن وجود دارد- نقطه اي پررنگ در كارنامه اصلاح طلبان مي‌باشد .
با اين تفاسير مي توان اظهار‌ تصحيح طلبان بيش از آنكه وارد مباحث مقدماتي انتخابات گرديده باشند، اين ايام سرگرم بازانديشي روي راهكارهاي عبور مرز و بوم از حالت مو جود و دعوا و لحاظ در مسئله سياست ها و راهبردهاي حزبي خود ميباشند . به گفته «سعيد حجاريان» اصلاحات مي بايست به قفا بنگرد، روش طي شده را يك توشه مرور و نقد كند . ما نياز داريم در سه زمينه گفتمان، تشكيلات و دستورالعمل دست به ابتكارهاي نو بزنيم .

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۹:۰۱ ] [ پايشگر نيوز ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب