به گزارش گروه روي خط رسانه هاي خبرگزاري برنا؛ ​در اينكه چرا بن زايد بيش از هر زمان ديگري اين روزها عليه ايران فعال شده است را بايستي در ارزيابي  هاي اشتباه او از تاثيرگذاري تحريم هاي آمريكايي عليه ايران جستجو كرد. در عين حال توجه به دستورهاي روشن مقامات آمريكايي به او و همتاي سعودي اش در خصوص دشمني با ايران را نيز نبايد دور از نظر داشت در شرايط كنوني واقعيت آن است كه هر دو محمد يعني بن سلمان و بن زايد هم سوداي سلطنت دارند و هم تحقق اين رويا را در گرو حمايت آمريكا مي

مرجع اخبار رسمي

بينند.

"بيل ربيكا كاربن" مسئول دفتر اقتصادي كنسولگري امريكا در دبي به صراحت به بن زايد دستور داده به تحريم هاي آمريكايي عليه ايران جدا پايبند باشد، هرگونه واردات و معامله بانكي با ايران و از جمله از واردات سوخت هواپيما از ايران را متوقف كند. اگر چه سنگ اندازي در مقابل تعاملات بانكي ايران از سوي امارات نزديك به يكسال است رقم خورده و ساير تعاملات اقتصادي ايران هم با امارات اساسا از جديتي خاص و اثرگذار برخوردار نبوده است اما اعلام صريح اين دستور آمريكايي و اجابت دقيق آن از سوي بن زايد و البته تعميق "تلاش هاي ايران ستيزانه" بن زايد طي روزها و هفته هاي اخير از جمله تلاش براي تعطيل كردن بيمارستان و ورزشگاه ايراني در امارات نشان مي دهد مواضع اين شاهزاده اماراتي طي روزهاي آينده تشديد خواهد شد.

رفتارشناسي بن زايد نشان مي دهد او طي اين سال ها و به زعم خود مشغول احياي گونه اي از استعمارگري دريايي به سبك پرتغالي ها است و البته هيچ گاه در تعقيب اين آرزو جزاير سه گانه ايراني را از نظر دور نداشته است. بر اين اساس به نظر مي رسد در اجلاس يكشنبه شوراي خليج فارس اين ادعاي تكراري را در دستور كار مجدد اين شورا بگذارد بلكه برخلاف ادوار گذشته و تلاش هاي ناكامش اين بار به واسطه آنچه ضعف ايران در شرايط جديد مي داند بهره اي از آن نصيب خود كند. البته در تشديد وقاحت بن زايد در اين خصوص نقش آمريكا و اميدهايي كه از ناحيه مقامات آمريكايي به او داده شده است نيز بي تاثير نيست. بديهي است كوتاهي سابقه و عمر چهار دهه اي كشور بن زايد امكان هرگونه واقع نگري را از او سلب كرده است.